Stěhování těžkých břemen stojí mnoho sil, času a je spojeno s vysokým možným rizikem zranění. Všem těmto negativním faktorům lze velice snadno předejít použitím profesionálních stěhovacích zařízení.

Více než 40 let výrobních zkušeností, neustálá inovace a zvyšování kvality stěhovacích zařízení je neoddělitelně spojeno se jménem GKS PERFEKT.

GKS - Logo

Stěhování se zařízením GKS PERFEKT je velmi jednoduché.

Břemeno, které potřebujeme přemístit, se na jedné straně nadzvedne hydraulickým zvedákem. Pod nadzvednutou stranu břemene se podjede podvozkem typu F a břemeno se na něj spustí. Poté se zvedne druhá strana břemene, podjede se pod ní podvozkem typu L a spustí se na něj. Břemenem je nyní možno snadno pohybovat.

Hydraulické zvedáky se sériově vyrábějí s nosnostmi 5, 10, 15 a 20 tun. Pro těžší břemena je možno použít více zvedáků současně (až 4), přičemž se jejich nosnosti sčítají. Zvedání a spouštění břemene více zvedáky současně lze snadno synchronizovat zapojením synchronizační pumpy.

Stěhovací podvozky se standardně používají ve dvoudílných soupravách složených z podvozkové části F (neřiditelné) a podvozkové části L nebo TL (řiditelné). Nosnost sériově vyráběných souprav je od 6 tun ( podvozky F 3 a L 3) až po 200 tun (podvozky F 100 a TL 100).

13.12.2013


Stránku připravil: 3X Projekt, Bohumír Strnad
Email: bohumir.strnad@3x-projekt.com
(nepoužívat pro informace o produktech a objednávky)